Price Range: From to

Compare Listings

แผนรับมือยอดปฎิเสธสินเชื่อพุ่ง จาก’สัมมากร’

แผนรับมือยอดปฎิเสธสินเชื่อพุ่ง จาก’สัมมากร’

“สัมมากร” คาดตลาดอสังหาฯปี60เติบโต 5% ชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขยับ ปัญหาการแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อยังอยู่ เร่งปรับแผนรับมือรีเจกต์เรต ให้ลูกค้าจองซื้อที่อยู่อาศัยแทนทำสัญญาก่อนแบงก์จะอนุมัติ ป้องกันการถูกปฏิเสธสินเชื่อ เผยแผนลงทุนปีนี้ลุยผุดโครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่า2,300 ล้านบาท พร้อมจ้างที่ปรึกษา 30 ล้านบาท ดูแลปรับแบรนด์ คอมมูนิตี้มอลล์ “สัมมากร เพลส” นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้มีปัจจัยหลายด้านที่ต้องติดตาม ทั้งอัตราดอกเบี้ย จากสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นอาจทำให้ศักยภาพในการผ่อนชำระของลูกค้าลดลง การบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เลื่อนไปใช้ในปี 2561 แม้จะมีผลกระทบไม่มากนัก แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบน่าจะเป็นกลุ่มคนรวยที่มีที่ดินในเมือง รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5% ซึ่งในด้านการปล่อยสินเชื่อ คาดธนาคารพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเข้มงวดในการพิจารณา เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ปัจจุบันจะเริ่มขยับลดลงแล้วก็ตาม ทั้งนี้จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 82% และ โดยในปี 59 มีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ ระดับ81% […]

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 4. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 6. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 7. The Nielsen Company (Thailand) Limited 8. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ: 1. ปรับปีฐานเป็นปี 2553 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 2. สร้างจากข้อมูลดัชนีค้าปลีก Nielsen”s FMCG ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 3. สร้างจากข้อมูลยอดค้าปลีกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และปริมาณการนำเข้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ณ ราคาคงที่ 4. สร้างจากข้อมูลดัชนีการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการบริโภค ประกอบด้วยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ 5. ภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และยอดขายภาคบริการคมนาคมขนส่ง โดยข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท. 6. […]