Compare Listings

กล่องกลมสีขาวที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานในห้องชุดคืออะไรกันบ้าง

กล่องกลมสีขาวที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานในห้องชุดคืออะไรกันบ้าง

ส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าอุปกรณ์กล่องกลมสีขาวที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานในห้องชุดคือเครื่องจับควันหรือ Smoke Detector ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัย หากมีควันเกิดขึ้นในบริเวณห้องมากปกติ หรือไม่ก็เกิดไฟไหม้เกินขึ้นเลย

  • Heat-Detectors
  • Automatic Water Sprinkler
  • ซึ่งจริงๆแล้วยังมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ติดอยู่บนฝ้าเพดานของเราได้อีกด้วย คือ อุปกรณ์จับความร้อน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Heat Detector เป็นเครื่องที่จับอุณหภูมิความร้อนในห้องทีสูงกว่าปกติ หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ขึ้นมาส่วน<strongหัวน้ำดับเพลิง อัตโนมัติ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Automatic Water Sprinkler มีหัวฉีดน้ำมีมีกระเปาะแก้วสีแดงที่ปลายท่อ จะทำงานเมื่อเกิดความร้อนในห้องสูง จนทำให้กระเปาะแก้วแตกและน้ำจะฉีดพุ่งออกมาเพื่อทำการดับไฟ

อุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็วและจับการเกิดเพลิงไหม้ได้เร็วที่สุดคือ ตัวจับควันไฟ Smoke Detector เนื่องจากการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงแรกความร้อนจะไม่สูงจนทำให้ระบบอื่นๆทำงาน แต่ควันไฟจะเกิดขึ้นก่อน ตัวจับควันจึงแจ้งเตือนไฟไหม้ได้เร็วกว่าระบบอื่นๆ

img

Admin

Related posts

มีคอนโดมาสร้างติด แนวเขตที่ดินบ้านเรา ผิดกฎหมายหรือไม่

...

Continue reading
by Admin

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบทบาทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

...

Continue reading
by Admin

The Secret of Selling Your Property For 15% More In Bangkok

The Secret of Selling Your Property For 15% More In Bangkok For those of you thinking about...

Continue reading
by Admin

Join The Discussion