Compare Listings

กล่องกลมสีขาวที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานในห้องชุดคืออะไรกันบ้าง

กล่องกลมสีขาวที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานในห้องชุดคืออะไรกันบ้าง

ส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าอุปกรณ์กล่องกลมสีขาวที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานในห้องชุดคือเครื่องจับควันหรือ Smoke Detector ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัย หากมีควันเกิดขึ้นในบริเวณห้องมากปกติ หรือไม่ก็เกิดไฟไหม้เกินขึ้นเลย ซึ่งจริงๆแล้วยังมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ติดอยู่บนฝ้าเพดานของเราได้อีกด้วย คือ อุปกรณ์จับความร้อน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Heat Detector เป็นเครื่องที่จับอุณหภูมิความร้อนในห้องทีสูงกว่าปกติ หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ขึ้นมาส่วน<strongหัวน้ำดับเพลิง อัตโนมัติ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Automatic Water Sprinkler มีหัวฉีดน้ำมีมีกระเปาะแก้วสีแดงที่ปลายท่อ จะทำงานเมื่อเกิดความร้อนในห้องสูง จนทำให้กระเปาะแก้วแตกและน้ำจะฉีดพุ่งออกมาเพื่อทำการดับไฟ อุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็วและจับการเกิดเพลิงไหม้ได้เร็วที่สุดคือ ตัวจับควันไฟ Smoke Detector เนื่องจากการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงแรกความร้อนจะไม่สูงจนทำให้ระบบอื่นๆทำงาน แต่ควันไฟจะเกิดขึ้นก่อน ตัวจับควันจึงแจ้งเตือนไฟไหม้ได้เร็วกว่าระบบอื่นๆ

มีคอนโดมาสร้างติด แนวเขตที่ดินบ้านเรา ผิดกฎหมายหรือไม่

มีคอนโดมาสร้างติด แนวเขตที่ดินบ้านเรา ผิดกฎหมายหรือไม่

มีคอนโดมาสร้างติดแนวเขตที่ดินบ้านเราผิดกฎหมายหรือไม่ กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนี้มีสองฉบับ คือ กรณีที่อาคารสร้างอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ดูข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารพ.ศ. 2544 ข้อ 54 ที่กำหนดไว้ว่า อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียงสำหรับชั้น 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสำหรับชั้น 3 ขี้นไปหรือสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร หมายความว่า ถ้าอพาร์ทเมนต์ หรือ คอนโด มีช่องเปิดที่ผนัง แล้วมาสร้างติดกับบ้านเรา ถือว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอน และข้อ 55 ในกฎหมายฉบับเดียวกันที่กำหนดว่า อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตรม อาคารที่มีความสูงเกนิ 15 เมตร นั้นต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 […]

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบทบาทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบทบาทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

สัญญานายหน้า ลักษณะของสัญญานายหน้า มาตรา 845 “บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่า บุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไป ก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ” มาตรา 846 “ถ้ากิจการอันได้มอบหมายแก่นายหน้านั้น โดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่า ย่อมทำให้แต่เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จไซร้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่าบำเหน็จนายหน้า ค่าบำเหน็จนั้นถ้ามิได้กำหนดจำนวนกันไว้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นจำนวนตามธรรมเนียม” 1. นายหน้าเป็นตัวกลางที่ช่วยชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลอื่นได้เข้าทำสัญญากัน นายหน้าไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปกระทำการแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่มีอำนาจเข้าไปทำสัญญาแทนคู่สัญญา 2. นายหน้าเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่มีบทบังคับว่าจะต้องสัญญาเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ดังนั้น สัญญานายหน้าจะตกลงกันเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 3. เมื่อนายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้คู่สัญญาทำสัญญากันแล้ว นายหน้าย่อมมีสิทธิได้รับบำเหน็จ แม้ต่อมาคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดสัญญาหรือเลิกสัญญาที่ทำไว้นั้น ก็ตาม ซึ่งทั้งนี้สัญญานายหน้านั้นตามปกติต้องถือว่ามีบำเหน็จ แม้จะไม่มีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาว่าจะต้องเสียค่าบำเหน็จนายหน้าเท่าใด ก็ต้องให้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นจำนวนตามธรรมเนียม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2199/2535  โจทก์ช่วยติดต่อขายที่ดินให้จำเลยสำเร็จ เป็นกิจการที่ทำให้แก่กันโดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่าย่อมทำให้แต่เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ ถือได้ว่าตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่าบำเหน็จนายหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 846 วรรคแรก ส่วนข้อตกลงให้เงินส่วนที่เกินจากราคาที่ดินที่จำเลยกำหนดไว้ 2,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จแก่โจทก์นั้นเป็นข้อตกลงพิเศษส่วนหนึ่งต่างหากแยกจากกัน แม้จำเลยจะขายที่ดินให้แก่ ฉ. ในราคา […]

แผนรับมือยอดปฎิเสธสินเชื่อพุ่ง จาก’สัมมากร’

แผนรับมือยอดปฎิเสธสินเชื่อพุ่ง จาก’สัมมากร’

“สัมมากร” คาดตลาดอสังหาฯปี60เติบโต 5% ชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขยับ ปัญหาการแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อยังอยู่ เร่งปรับแผนรับมือรีเจกต์เรต ให้ลูกค้าจองซื้อที่อยู่อาศัยแทนทำสัญญาก่อนแบงก์จะอนุมัติ ป้องกันการถูกปฏิเสธสินเชื่อ เผยแผนลงทุนปีนี้ลุยผุดโครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่า2,300 ล้านบาท พร้อมจ้างที่ปรึกษา 30 ล้านบาท ดูแลปรับแบรนด์ คอมมูนิตี้มอลล์ “สัมมากร เพลส” นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้มีปัจจัยหลายด้านที่ต้องติดตาม ทั้งอัตราดอกเบี้ย จากสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นอาจทำให้ศักยภาพในการผ่อนชำระของลูกค้าลดลง การบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เลื่อนไปใช้ในปี 2561 แม้จะมีผลกระทบไม่มากนัก แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบน่าจะเป็นกลุ่มคนรวยที่มีที่ดินในเมือง รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5% ซึ่งในด้านการปล่อยสินเชื่อ คาดธนาคารพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเข้มงวดในการพิจารณา เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ปัจจุบันจะเริ่มขยับลดลงแล้วก็ตาม ทั้งนี้จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 82% และ โดยในปี 59 มีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ ระดับ81% […]

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 4. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 6. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 7. The Nielsen Company (Thailand) Limited 8. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ: 1. ปรับปีฐานเป็นปี 2553 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 2. สร้างจากข้อมูลดัชนีค้าปลีก Nielsen”s FMCG ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 3. สร้างจากข้อมูลยอดค้าปลีกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และปริมาณการนำเข้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ณ ราคาคงที่ 4. สร้างจากข้อมูลดัชนีการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการบริโภค ประกอบด้วยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ 5. ภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และยอดขายภาคบริการคมนาคมขนส่ง โดยข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท. 6. […]

20 DIY Furniture for Home Decor Lover

20 DIY Furniture for Home Decor Lover

We at Bowery & Royce are absolutely convinced that these idea will transform your home’s interior into a wonderful and decorative living space. Take a look at these amazing DIY ideas, and spare no effort to create something really beautiful with your own hands.